Kurser | Spotlight

Handlen er lukket

Aktuelle kurser

Morningstar Global Equity Classification Structure klassificerer de selskaber, der er noteret på Spotlight i 11 forskellige sektorer baseret på det enkelte selskabs primære forretningsområde.

Læs mere om sektorinddelingen her.

Observationslisten

Observationslistan omfattar bolag som är föremål för speciella omständigheter, vilka placerare bör uppmärksamma. Exempel på sådana omständigheter är att bolaget genomgår eller planerar en genomgripande verksamhetsförändring eller att bolagets ekonomiska situation är mycket osäker.