Offentliggjort: 13-06-2019 13:26:48

Dette er en nyhed fra nyhedsbureauet Finwire Disclaimer


Finwire om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalen Omsorgfastigheter godkänns för notering på Spotlight den 17 juni

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 17 juni. Aktien kommer handlas med kortnamnet MOFAST. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Huvuddelen av portföljen utgörs av LSS-boenden
och portföljen omfattar 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om 32 miljoner kronor och har en genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 6,5 år.

Læs mere om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)