Offentliggjort: 17-06-2019 07:11:00

Dette er en nyhed fra nyhedsbureauet Finwire Disclaimer


Finwire om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalen Omsorgfastigheter börjar idag handlas på Spotlight

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter börjar idag den 17 juni att handlas på Spotlight Stock Market. Aktiens kortnamn är MOFAST och bolaget har 2,00 miljoner aktier utestående. Teckningskursen i nyemissionen inför noteringen var 100 kronor per aktie.

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Huvuddelen av portföljen utgörs av LSS-boenden
och portföljen omfattar 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter. LSS står för
Lagen om stöd och service till funktionshindrade. Bolaget har engagerat Kvalitena som förvaltare till portföljen. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om 32 miljoner kronor och har en genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 6,5 år.

Læs mere om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)