Offentliggjort: 17-06-2019 12:32:11

Dette er en nyhed fra nyhedsbureauet Finwire Disclaimer


Finwire om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalen Omsorgfastigheter stiger något i premiärhandeln på Spotlight

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter började idag den 17 juni att handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet MOFAST.

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Huvuddelen av portföljen utgörs av LSS-boenden
och portföljen omfattar 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter. LSS står för
Lagen om stöd och service till funktionshindrade. Bolaget har engagerat Kvalitena som förvaltare till portföljen. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om 32 miljoner kronor och har en genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 6,5 år.

Teckningskursen i nyemissionen inför noteringen var 100 kronor per aktie. Aktien har hittills idag handlats till 100 kronor som lägst betalt och 104 kronor som högst betalt. Klockan 12.30 var senast betalt 101 kronor, vilket är 1 procent högre än teckningskursen på 100 kronor. Aktier för 370 000 kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 2,00 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 202 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Læs mere om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)