Offentliggjort: 17-07-2019 11:46:00

Dette er en nyhed fra nyhedsbureauet Finwire Disclaimer


Finwire om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Mälardalen Omsorgfastigheter föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet styrelseledamöter ska vara lägst fyra och högst tio. I övrigt ska bolagsordningen förbli oförändrad.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Bredelius och Eric Fischbein samt nyval av Mats Brage och Josephine Björkman som styrelseledamöter. Styrelseledamoten Patrick Forslund lämnar styrelsen på egen begäran.

Læs mere om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)