Press release from Companies

Offentliggjort: 2019-06-13 13:11:44

Spotlight: Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Huvuddelen av portföljen utgörs av LSS boenden och totalt omfattar portföljen ca 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om cirka 32 miljoner kronor och har en genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 6,5 år.

Notering på Spotlight Stock Market

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) har blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med Bolagets aktie på Spotlight Stock Market är planerad till 17 juni 2019.

Aktienamn: Mälardalens Omsorgsfastigheter
Kortnamn: MOFAST
ISIN-kod: SE0012596120

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Mälardalens Omsorgsfastigheters och Spotlight Stock Markets hemsidor.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.comLäs mer hos Cision
Læs mere om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)