Published: 8/20/2019 9:03:28 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Bahnhof AB: FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2 KV, UPPREPAR HELÅRSPROGNOS

STOCKHOLM (Direkt) Internetoperatören Bahnhof redovisar ett resultat efter skatt på 24,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (23,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:22 kronor (0:22).

Nettoomsättningen uppgick till 313 miljoner kronor (277) och rörelseresultatet blev 30,4 miljoner kronor (29,8).

Bahnhofs upprepar sin prognos för helåret 2019 om en tillväxt på omkring 15 procent, med en rörelsemarginal på lägst 12 procent.          
        

Read more about Bahnhof AB