News | Spotlight

Published: 11/30/2018 8:15:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Braincool registrerar nytt varumärke inom onkologi

Medicinteknikbolaget Braincool har registrerat ett nytt varumärke inom onkologi, CoolPrevent Systems. Det uppger det sydsvenska bolaget i ett pressmeddelande.

Braincool har utvecklat två applikationer, Cooral samt CooLimb för att motverka cytostatikainducerad oral mukosit (OM) respektive perifer neuropati. Det nya varumärket arbetar mot dessa två mycket allvarliga biverkningarna av cellgiftsbehandling.

Braincool uppger att man kan erbjuda separata behandlingar och kombinerade behandlingar av biverkningarna.

- Vår målsättning är att vara den första produkten till marknaden och att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till eventuellt efterföljande läkemedelsprodukter. Vi är även övertygade om att en optimal nedkylning med liten eller ingen biverkningsprofil är att föredra för patientgrupperna, säger vd Martin Waleij i en kommentar.

CoolPrevent System kommer att börja att lanseras under nästa år på utvalda marknader.

- Vi ser fram emot att redan nu lansera CoolPrevent System mot utvalda marknader 2019 med fokus på Cooral och kommer under 2020 och 2021 lansera CoolPrevent System för både OM och Neuropati i Europa respektive USA, avslutar han.

Read more about BrainCool AB