News | Spotlight

Published: 12/4/2018 12:28:08 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Braincool får nytt patentgodkännande för sin produkt

Medicinteknikbolaget Braincool har erhållit ännu ett patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket (PRV) för produkten Braincool System. Det nya patentet avser yttermössan samt produkten Polarcap System som även är inkluderat i avtalet med Polarcool.

"Det nya patentet skapar ytterligare skydd för Braincool Systems unika applikation av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning. Detta utgör en viktig del av bolagets produkt vilken även används i produkten Polarcap System", framgår det av ett pressmeddelande.

Braincool har sedan tidigare patent bland annat för tekniken med flerzonskylning.

Read more about BrainCool AB