News | Spotlight

Published: 12/4/2018 5:22:50 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Braincool förlänger löptiden för konvertering av konvertibler

Medicinteknikbolaget Braincool har enligt ett pressmeddelande beslutat att förlänga löptiden och tiden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2017/2018 genom att ändra villkoren för konvertiblerna.

I samband med ändringarna har styrelsen specificerat att den lägsta möjliga konverteringskursen är 3,50 kronor. Bolaget har säkerställt att innehavaren av den konvertibla fordran samtyckt till ändringarna.

Det konvertibla lånet uppgår till nominellt högst 20 miljoner kronor genom en riktad emission av högst 200 konvertibler. Konvertiblerna har tecknats av European Select Growth Opportunities Fund.

Nu har löptiden och tiden för konvertering förlängts med sex månader.

Read more about BrainCool AB