Published: 8/8/2019 8:23:34 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Angler Gaming plc: Angler Gaming ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Bettingbolaget Angler Gaming redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst vilket är kopplat till Premiergaming.

Omsättningen uppgick till 6,7 miljoner euro (3,8), en ökning med 76 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner euro (1,4), med en rörelsemarginal på 19,4 procent (36,8). Minskningen hänförs till marknadsföringskostnader inom Premiergamings varumärken ProntoCasino och PremierLiveCasino. Exkluderat för Premiergaming var resultatet på en ny rekordnivå om 1,9 miljoner euro.

Resultatet före skatt var 1,2 miljoner euro (1,4).

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner euro (1,3), en minskning med 8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,0154 euro (0,0179), vilket innebär en minskning med 14 procent mot föregående år.

Kundernas insättningar ökade med 149 procent till 17,3 miljoner euro medan antalet kunder steg med 55,3 procent till 45 647 stycken. Antalet aktiva kunder ökade till 42 100 stycken (19 453).

Angler Gamings vd beskriver att juli har inletts med lägre intäkter vilket beror på högre utbetalningar än normalt till kunder. En enskild kund vann till exempel nästan 500 000 euro. De underliggande nyckeltalen ser dock bra ut med en stark ökning i kundinsättningar i juli.


Angler Gaming, MEUR Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 6,7 3,8 76,3%
Rörelseresultat 1,3 1,4 -7,1%
Rörelsemarginal 19,4% 36,8%
Resultat före skatt 1,2 1,4 -14,3%
Nettoresultat 1,2 1,3 -7,7%
Resultat per aktie, EUR 0,0154 0,0179 -14,0%

Read more about Angler Gaming plc