Published: 8/14/2019 1:32:55 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Alteco Medical AB: Positivt studieresultat och gynnsammare kundmix ska lyfta Alteco Medicals försäljning i höst

Alteco Medical minskade omsättningen rejält i andra kvartalet, men hoppas att en bättre kundmix och avslutad studie ska lyfta försäljningen i andra halvåret. Det säger bolagets vd Håkan Petersson till Finwire.

Medicinteknikbolaget rapporterade på onsdagen att omsättningen minskade med nära 80 procent i andra kvartalet, samtidigt som nettoförlusten steg till 2,3 miljoner kronor från -0,1 miljoner kronor samma kvartal året innan.

Detta sedan några av bolagets största och viktigaste samarbetspartners valde att senarelägga sina beställningar.

- I Tyskland handlar det mycket om att studien på hjärt-kärl patienter blivit försenad och att vår partner därför avvaktar något. Som sagt räknar vi dock med att komma igång där under andra halvåret. Andra viktiga kunder har helt enkelt ett lager som inte medgav inköp under andra kvartalet, utvecklar Håkan Petersson .

Alteco räknar att positiva resultat av studien kommer att få igång försäljningen i Tyskland, förhoppningsvis under andra halvåret. Därefter vill bolaget rulla ut på fler marknader, säger Alteco-chefen.

- Vi gör bedömningen att försäljningen blir bättre under andra halvåret, det är de signaler vi just nu får från våra partners på marknaden. Med högre försäljning följer bättre marginaler då tillverkningskostnaden sjunker. Vi förväntar oss också en gynnsammare kundmix under andra halvåret, konkluderar Håkan Petersson.

Alteco Medical-aktien är i skrivande stund oförändrad på Spotlight Stock Market under relativt låg handel.

Read more about Alteco Medical AB