Published: 8/20/2019 9:07:19 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Bahnhof AB: Bahnhof ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar ökande intäkter och högre resultat i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg uppgick till 312,9 miljoner kronor (276,6), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 30,4 miljoner kronor (29,8), med en rörelsemarginal på 9,7 procent (10,8).

Resultatet före skatt var 30,4 miljoner kronor (29,7).

Resultatet efter skatt blev 24,2 miljoner kronor (23,4). Resultat per aktie hamnade på 0,22 kronor (0,22).

"Bahnhof har nu kompenserat för dessa underliggande kostnadsökningar. Det kommer framgent att förbättra marginalerna under det tredje och fjärde kvartalet. Den bästa perioden under det första halvåret var också juni månad som uppvisade en rörelsemarginal på strax över 12 procent, med en omsättning på 106 miljoner kronor", skriver bolaget i delårsrapporten.

"Man kan sammanfatta det första halvåret med fortsatt stor tillväxt på privatsidan, mycket kraftfulla investeringar i teknikplattformar för främst molntjänster, samt tillfälliga marginalförsämringar, bland annat till följd av underliggande kostnadsökningar i stadsnät", fortsätter Bahnhof.

Bahnhofs prognos för helåret 2019 är en tillväxt på omkring 15 procent, med en rörelsemarginal på lägst 12 procent. Denna tillväxt kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Bolaget utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge ytterligare positiva effekter.

Bolaget växte med 22 301 nya bredbandskunder netto under första halvåret 2019.


Bahnhof, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 312,9 276,6 13,1%
Rörelseresultat 30,4 29,8 2,0%
Rörelsemarginal 9,7% 10,8%
Resultat före skatt 30,4 29,7 2,4%
Nettoresultat 24,2 23,4 3,4%
Resultat per aktie, kronor 0,22 0,22 0,0%

Read more about Bahnhof AB