Published: 10/24/2019 8:19:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Angler Gaming plc: Angler Gaming dubblade omsättningen och vinsten (uppdatering)

(uppdatering sista två stycken)

Bettingbolaget Angler Gaming dubblade såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet. Företaget lämnade en omvänd vinstvarning den 11 oktober.

Omsättningen uppgick till 7,6 miljoner euro (3,8), en ökning med 100 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,4 miljoner euro (1,1), med en rörelsemarginal på 31,6 procent (28,9).

Resultatet före skatt var 2,3 miljoner euro (1,0).

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljoner euro (1,0), en ökning med 130 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,032 euro (0,0136), vilket innebär en ökning med 135 procent mot föregående år.

Antalet aktiva kunder ökade till 44 647 (19 898) och nya registrerade kunder uppgick till 47 826 (26 550). Kundernas insättningar uppgår till 20,2 miljoner euro (7).

Angler Gaming siktar på att lansera ett nytt varumärke i Sverige under det fjärde kvartalet. Varumärket kommer att innehålla en bredare satsning på kasino.

Spelbolaget uppger att de är nöjda med starten på det fjärde kvartalet.


Angler Gaming, MEUR Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 7,6 3,8 100,0%
Rörelseresultat 2,4 1,1 118,2%
Rörelsemarginal 31,6% 28,9%
Resultat före skatt 2,3 1,0 130,0%
Nettoresultat 2,3 1,0 130,0%
Resultat per aktie, EUR 0,032 0,0136 135,3%

Read more about Angler Gaming plc