Published: 11/7/2019 10:45:57 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Angler Gaming plc: Penser Access inleder bevakning på Angler Gaming med motiverat värde 11,50-12,50 kronor

Penser Access inleder bevakning på bettingbolaget Angler Gaming i en uppdragsanalys daterad den 7 november.

Bolaget är aktivt inom igaming, en bransch med hög strukturell tillväxt. Onlinespel om pengar utgör i dagsläget knappt 5-10 procent av det totala spelöverskottet som uppgår till 300 miljarder dollar. Konvertering ifrån landbaserat spel väntas bidra till en tillväxt om 8-12 procent årligen för branschen, bedömer Penser.

Angler visar något av de starkaste operationella nyckeltalen bland spelbolagen på börsen, en orsak till detta är att man äger sin egen plattform vilket håller nere kostnaderna och är tämligen unikt för mindre spelbolag. De starka operationella nyckeltalen resulterar i starka finansiella nyckeltal i form av en avkastning på sysselsatt kapital på 60 procent och en kassaflödesavkastning på 11 procent på 2019 års estimat, enligt analyshuset.

"Vi ser ett motiverat värde om 11,50-12,50 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien. Bolaget har en stark balansräkning men, vi ser visa regulatoriska risker på de marknader där bolaget vilket gör att vi ser en medelhög risk", skriver Penser Access.

Read more about Angler Gaming plc