Published: 11/26/2020 6:41:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Insplorion AB: Insplorion handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemisson

Sensorplattformsbolaget Insplorion handlas idag den 26 november exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 2:13, vilket innebär att tretton befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskuren 20 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 1 december till 15 december och handel med teckningrätter sker den 1 december till 11 december.

Read more about Insplorion AB