Published: 12/29/2020 8:33:16 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Redwood Pharma AB: KOMPLETTERANDE ANALYS STÖDJER RP101

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redwood Pharma meddelar att en djupanalys av tidigare aviserade fas 2-resultat med RP101 bekräftar produktkandidatens terapeutiska styrkor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Redwood Pharma offentliggjorde topline-resultat från den kliniska fas 2-prövningen av RP101 den 12 mars 2020. Sedan dess har bolaget gett i uppdrag åt forskningsorganisationen Ora att utföra en oberoende djupanalys.

"Denna uppföljande analys kompletterar det som analyserades i det ursprungliga protokollet i den kliniska prövningen och visar ytterligare data på produktkandidatens terapeutiska styrkor", skriver bolaget.

Topline-analysen av RP101 visade på en väsentlig förbättring under hela behandlingsperioden på 90 dagar avseende förutbestämda primära och sekundära effektmått. Dessa förbättringar var statistiskt signifikanta räknat från de nivåer (baslinjen) som patienterna visade när prövningen inleddes.

"Även om den initiala analysen inte visade på någon skillnad mot kontrollgruppen så visar de nya analyserna just detta när andra effektmått och undergrupper i samma patientpopulation studeras. Att fas 2-prövningen visar på robust och väsentlig skillnad i behandling även gentemot kontrollgruppen innebär att programmet på ett påtagligt sätt har förbättrat sina chanser till kliniska framgångar och kommersialisering", skriver bolaget.          
        

Read more about Redwood Pharma AB