Published: 1/18/2021 8:09:41 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Redwood Pharma AB: VILL BYTA FRÅN SPOTLIGHT TILL FIRST NORTH

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Redwood Pharma planerar ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under våren 2021.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Redwood Pharmas aktier till First North kommer att öka marknadens kännedom om bolaget samt inverka positivt på relationerna med kommersiella partners, framgår av ett pressmeddelande.          
        

Read more about Redwood Pharma AB