Published: 4/14/2021 9:07:29 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojkas omsättning ökade 6,5 procent i mars

Kommunikationsbolaget Jojka rapporterar en omsättning på nära 1,6 miljoner kronor i mars, vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med samma månad i fjol.

Jojka skriver i sitt pressmeddelande att de totalt sett är nöjda med mars, men att den långsiktiga ambitionen är väsentligt högre. En åtgärd för att möjliggöra högre försäljning är att man aktivt arbetar med att förstärka försäljningsorganisationen.

Sett till året så följer försäljningen planen som lagts.

Read more about Jojka Communications AB