Published: 7/8/2021 9:05:14 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius har tillförts 14,4 miljoner kronor genom utnyttjade teckningsoptioner

Forskningsbolaget Respiratorius har genom utnyttjade teckningsoptioner tillförts totalt 14,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optionsägarna kunde per option teckna en ny aktie till en kurs om 1,2 kronor i bolaget. Utnyttjandeperioden löpte ut den 5 juli och utnyttjandegraden uppgick till 76 procent.

Emissionskostnaderna uppgår till 0,7 miljoner kronor och utnyttjandet av optionerna leder till en aktieutspädning för befintliga ägare som inte tecknat på cirka 5,6 procent.

Read more about Respiratorius AB