Published: 7/13/2021 8:18:41 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SyntheticMR AB: Synthetic MR ökar omsättning och resultatet under andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Synthetic MR redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade även en vändning till vinst.

Omsättningen steg 19,2 procent till 11,8 miljoner kronor (9,9).

Den ökade nettoomsättningen uppges bero på ett ökat antal sålda MAGiC licenser till GE Healthcare samt av ökad SyMRI försäljning.

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-3). Rörelsemarginalen var 0,8 procent.

Resultatet före skatt var -0,02 miljoner kronor (-3). Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (-3). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,77).

"SyntheticMR har höga ambitioner vad gäller försäljningstillväxt, så därför är vi inte nöjda med nettoförsäljningen i andra kvartalet trots tvåsiffrig tillväxt. Fortsatta pandemibegränsningar i vissa marknader hämmade försäljningsprocessen i några fall. Inga projekt har annullerats, men slutförs något senare än planerat", skriver vd Ulrik Harrysson.

Han uppger vidare.

"SyntheticMR har fundamenta för fortsatt starkare tillväxt, trots den motvind vi möter i vissa marknader. Exempel på detta är den kontinuerligt ökande prestation våra egna säljresurser visar och hur framgångsrikt vi fortsätter utveckla våra partnersamarbeten. Även om begränsningar beroende på pandemin har varit betydande i vissa marknader har vi fortsatt kunna göra affärer bland annat via digital kommunikation."


Synthetic MR, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 11,8 9,9 19,2%
Rörelseresultat 0,1 -3
Rörelsemarginal 0,8%
Resultat före skatt -0,02 -3
Nettoresultat -0,2 -3
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,77

Read more about SyntheticMR AB