Published: 8/23/2021 4:14:30 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Bioextrax AB: Bioextrax vill få fler liknande avtal på plats - vd

Bioteknikbolaget Bioextrax tillkännagav under morgonen ett 25-årigt globalt licensavtal med amerikanska Full Cycle Bioplastics vilket fått aktien att rusa omkring 150 procent under måndagen.

I en intervju med Finwire kommenterar vd Edvard Hall avtalet och framtiden för bolaget.

"Det som vi tycker är extra spännande är att kunden tillhandahåller helt cirkulära lösningar för att producera PHA [Polyhydroxyalkanoater], där de använder helt organiskt avfall från exempelvis matindustrin. Och med vår teknik blir det en helt biobaserad och cirkulär lösning vilket känns väldigt lovande både miljömässigt och kommersiellt", säger Edvard Hall.

Bioextrax erhöll patent i USA och Europa förra året för den teknik som är aktuell i detta avtal. Detta patent sträcker sig fram till 2035.

Den biobaserade och biologiskt nedbrytbara plasten PHA är även Bioextrax största affärsområde, både vad gäller framtida potential och resurser de lägger ner säger Hall. Ett annat affärsområde är inom hydrolys av fjädrar, där de nämnt en licensavgift om 50 öre per producerat kilo. På frågan om prissättning för detta avtal ger Hall ingen kommentar.

"Jag har tyvärr inte möjlighet att offentliggöra de exakta prisnivåerna. Det jag kan säga är att betalningen till oss består av två olika strömmar. Den ena är royalty per producerat kilo hos Full Cycle som produceras med hjälp av vår teknologi. Vi börjar med ett ganska högt pris per kilo i royalty och sedan minskar den i takt med att produktionen ökar, men i absoluta tal är intjäningen ökande".

Han fortsätter:

"Sen har vi även en licensavgift per facilitet och Full Cycle planerar inte för en eller ett fåtal stora anläggningar utan de har en väldigt stor mängd anläggningar på global basis, och då tar vi betalt per anläggning per kvartal. Enligt beräkningar vi gjort för den kommersiella potentialen inom 5-6 år, så kommer den största delen av intäkterna från de fasta licensavgifterna från faciliteterna."

Full Cycles vd kommenterade i morgonens pressmeddelande från Bioextrax att man inom 18 månader har som plan att driftsätta två kommersiella anläggningar och att man inom 6 år har som mål att producera 350 000 ton årligen tillsammans med partners.

När Finwire frågar om upprampningen i den årliga produktionen från 3 000 ton i år till 350 000 ton 2026 kommer ske linjärt eller exponentiellt kommenterar Bioextrax-chefen:

"Den är exponentiell. Det stora hoppet är planerat att komma efter att de första anläggningarna varit driftsatta ett tag och deras försäljning har kommit igång på riktigt."

Hall kommenterar även att teknologin är "färdig" och att fokus ligger på optimering.

"Vår teknologi är färdig, men vi kommer förstås löpande fortsätta att optimera och förbättra processerna."

Bioextrax är inte mätta efter dagens avtal, utan fortsätter sitt arbete att sluta fler.

"Vi har många utvärderingar pågående, nu är fokus på att hjälpa Full Cycle att implementera vår teknologi, men sen är det lika viktigt att vi fortsätter jobba med andra kunder och få fler sådana här avtal på plats"

Bioextrax noterades på Spotlight våren 2020. Aktien har avancerat nära 800 procent det senaste året.

Read more about Bioextrax AB