Published: 8/27/2021 8:35:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Bioextrax AB: Bioextrax ökar förlusten, "spännande tid" väntar PHA-bioplast enligt vd

Bioteknikbolaget Bioextrax redovisar ingen omsättning och en ökad förlust i det andra kvartalet jämfört med året innan. Förlusten fördubblades jämfört med året innan.

Omsättningen uppgick till 0 kronor (21 776).

Rörelseresultatet, samt resultatet före och efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-1,5).

Likvida medel uppgick till 14,0 miljoner kronor (4,2).

Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som stärkt kassan med cirka 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Kapitaliseringen har genomförts med syfte att kunna möta den tilltagande efterfrågan på våra teknologier och vår ambition att sätta en standard på den nu växande PHA-marknaden. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning", säger vd Edvard Hall.

I rapporten uppger Edvard Hall också att de kommande tolv månaderna väntas bli mycket spännande för affärsområdet PHA-bioplast.

"Vi ser att många existerande och potentiella partners har påbörjat eller planerar för en snabb
kapacitetsökning inom en snar framtid. Det är vid en utökad produktion som kostnadsfördelarna med Bioextrax patenterade teknologi tillsammans med de miljömässiga fördelarna blir relevant och avgörande", säger Edvard Hall.


Bioextrax, Mkr Q2-2021 Q2-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,0 -1,5
Resultat före skatt -3,0 -1,5
Nettoresultat -3,0 -1,5
Likvida medel 14,0 4,2

Read more about Bioextrax AB