Published: 10/1/2021 10:07:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Bioextrax AB: Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med vattenreningsbolag

Bioteknikbolaget Bioextrax påbörjar ett utvärderingsprojekt med ett europabaserat vattenreningsbolag avseende bioplasten PHA. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den potentiella kunden, som har cirka 1 500 anställda, har utvecklat en metod som baserat på olika vattenbaserade avfallsströmmar kan ackumulera PHA, men de har ingen egen metod för att själva utvinna denna. Projektet avser att undersöka om Bioextrax patenterade tekonologi kan utvinna denna PHA som ackumulerats.

"Detta projekt är den första konkreta utvärdering som är ett direkt resultat från den presentation vi gjorde på den globala PHA-kongressen i Köln i förra veckan, och vi hoppas förstås på fler. Intressant är att detta bolag - precis som Full Cycle Bioplastics - använder avfall som råmaterial för PHA-produktion. Vi kan se att vårt avtal med Full Cycle har väckt intresse hos andra liknande producenter och en observation från Köln är att det generellt finns ett stort intresse för avfallsbaserad PHA. Det som är positivt med samarbetet med just denna kund är att det är del av en stor företagsgrupp med närvaro på fem kontinenter, och att de därför snabbt kan rulla ut globalt med ett stort antal anläggningar." säger Edvard Hall, vd, Bioextrax.

Aktien stiger drygt 5 procent på nyheten.

Read more about Bioextrax AB