Published: 5/6/2021 4:47:52 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Gullberg & Jansson AB: FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE 20,4% I NOMACO NORGE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Gullberg & Jansson förvärvar ytterligare 20,4 procent i Nomaco Norge. Den 20 april i år köpte Gullberg & Jansson 30,6 procent av Nomaco Norge. Det totala ägandet blir därmed 51 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid tillträdet betalar Gullberg & Jansson en köpeskilling om cirka 1 miljon på kassa- och skuldfri basis, där betalningen sker med kontanta medel samt nyemitterade aktier.

Finansieringen sker genom egen kassa med 0,8 miljoner och nyemitterade aktier motsvarande 0,2 miljoner.

I nyemissionen blir teckningskursen 48:43 kronor per aktie.

En eventuell tilläggsköpeskilling på 7 gånger genomsnittet av ebitda för 2021 och 2022 minus ebitda för 2020 sker 24 månader efter tillträdet.

Gullberg & Jansson har fortsättningsvis avsikten att förvärva de resterande aktierna i Nomaco-bolagen från det första kvartalet 2026 till en värdering av 6 gånger genomsnittet av ebitda för perioden 2024-2025.

Betalningen sker till hälften genom kontanta medel och resterande hälften med nyemitterade aktier.

"Genom förvärvet, av Nomaco-bolagen, förstärker vi vårt affärsområde inom den professionella grönytebranschen, helt i linje med vår strategi och affärsidé. Vi har för avsikt att långsiktigt utveckla och ytterligare balansera Gullberg & Jansson-koncernen. Alla våra dotterbolag drar nytta av den skalbarhet och erfarenhet man har byggt i moderbolaget", skriver Gullberg & Janssons vd Peter Bäck

Samtidigt kommenterar Nomaco Norges vd Geir Bentestuen: "Jag ser fram emot att fortsätta driva Nomaco med stöd av vår nya och aktiva ägare, Gullberg & Jansson. Nomaco Norge AS startades i början av 2020 och är inne i en expansiv fas och vi kommer att kunna dra nytta av Gullberg & Jansson samlade styrkor, erfarenhet och processer."

Den 20 april förvärvade Gullberg & Jansson 51 procent av Nomaco AB, Nomaco Danmark samt initialt 30,6 procent av Nomaco Norge. Efter denna transaktion kommer Gullberg & Jansson att äga 51 procent i Nomaco Norge AS. Nomaco-bolagen är verksamma inom den nordiska grönytebranschen, skriver Gullberg & Jansson.          
        

Read more about Gullberg & Jansson AB