Published: 5/12/2021 9:37:35 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Angler Gaming plc: HÖGSTA INTÄKTERNA NÅGONSIN 1 KV - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Angler Gamings intäkter uppgick till 13,5 miljoner euro i det första kvartalet 2021 (9,8).

"Vi är nöjda med att det första kvartalet 2021 är det bästa kvartalet i koncernens historia i intäkter och det näst bästa kvartalet någonsin avseende ebit, med stark tillväxt i resultat per aktie och nettovinst", skriver vd Thomas Kalita i rapporten.

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner euro jämfört med 2,9 miljoner euro samma period föregående år.

Nettoresultatet summerade till 3,5 miljoner euro (2,4).

"Under andra delen av mars och april såg vi en lägre aktivitetsnivå bland våra kunder. Som alltid reagerar vi väldigt snabbt på förändringar i våra grundläggande kpi: er och denna fulla uppmärksamhet av verksamheten har redan resulterat i högre aktivitetsnivåer i maj", skriver vd.          
        

Read more about Angler Gaming plc