Published: 5/27/2021 3:40:06 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Respiratorius AB: RESULTAT -2,3 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Respiratorius hade ett resultat efter finansiella poster om -2,3 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (-1,9). Bolaget hade ingen nettoomsättning (0).

Per aktie blev resultatet -0:01 kronor (-0:01).

I projektet VAL001, en läkemedelskandidat för en form av lymfkörtelcancer, är nästa steg att genomföra en farmakokinetisk studie av den fastställda formuleringen av VAL001, står det i delårsrapporten.

Inom projektet för nya läkemedel för effektiv behandling av KOL och svår astma, RESP9000 och läkemedelskandidaten, numera benämnd RCD405, har arbetet inletts med att slutföra det prekliniska datapaketet som krävs inför inlämnade av ansökan om start av fas 1-studien, heter det.          
        

Read more about Respiratorius AB