Published: 7/18/2022 5:44:47 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about OptiMobile AB: Optimobile rättar Q1-rapport efter felaktighet kring aktivering

Telekombolaget Optimobile meddelar att bolaget i samband med upprättandet av halvårsrapporten uppmärksammat att aktivering felaktigt gjorts med ett 1,0 miljoner kronor kronor för högt belopp i bolagets rapport avseende perioden 1 januari-31 mars 2022.
Felaktigheten påverkar dock inte bolagets kassaflöde.

Enligt de rättade uppgifterna uppgår bolagets intäkter i första kvartalet till 1 469 436 kronor (istället för tidigare redovisade 2 508 080 kronor) och rörelseresultatet till -1 220 352 kronor (istället för tidigare redovisat -233 641 kronor).

Den ursprungliga rapporten för Q1 publicerades den 23 maj.

Read more about OptiMobile AB