Published: 12/5/2022 12:18:43 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Zoomability Int AB: Analyst Group sänker motiverat värde för Zoomability till 2,4 kronor

Analyst Group sänker sitt motiverade värde till 2,4 kronor (5,7) för elfordonsbolaget Zoomability, enligt en uppdragsanalys.

Analyshuset lyfter fram bolagets stora marknadspotential och att försäljningen stärkts under 2022.

"Vi har dock valt att revidera ned våra tillväxt-estimat något givet utfallet i Q3-22 samt estimerad omsättning i Q4-22, däremot ser vi en fortsatt stark tillväxt under åren 2023-2024, men där vi anser att Zoomability behöver bevisa bolagets potential under år 2023. Detta, i kombination med tillkommande utspädning från företrädesemissionen, medför ett reviderat värderingsintervall", skriver analyshuset.

Read more about Zoomability Int AB