News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-12-04 12:21:56

BrainCool AB: BrainCool AB (publ) erhåller ännu ett patentgodkännande för produkten BrainCool™ System

BrainCool AB (publ ) har erhållit ännu ett patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket (PRV) för produkten BrainCool™ System. Patentet avser yttermössan till BrainCool™ System, samt produkten PolarCap® System vilken även är inkluderat i avtalet med PolarCool AB (publ).

Bolaget har tidigare erhållit flera patentgodkännanden för produkten, bland annat för tekniken med ”flerzonskylning” för BrainCool™ System, dvs nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra. Tekniken underlättar och förbättrar kylbehandlingen. Tillsammans med patentskyddet för ”shiveringteknik” och ”feberkontroll” har vi ett mycket starkt skydd för vår teknik i produkten. 

Det nya patentet skapar ytterligare skydd för BrainCool™ Systems unika applikation av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning. Detta utgör en viktig del av bolagets produkt vilken även används i produkten PolarCap® System.

BrainCool har tidigare inlämnat internationella så kallade PCT-ansökningar avseende de nu fyra godkända patenten mot "shivering" (P109330003) och "flerzonskylning" (P109330004) och det senaste godkännandet för feberkontroll (P109330009) (P109330007). Bolagets primära fokus är att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i övriga Europa, USA, Japan och Sydkorea.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018. 


r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se


Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about BrainCool AB