News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-12-28 09:59:38

Prebona AB: Ny order från textilindustrin

Prebona AB (publ) meddelar idag att Prebona har erhållit en initial order uppgående till 0,25 MSEK. Ordern kommer från bolagets partner Polygiene AB (publ) och avser produkter som ska användas för eliminering av dålig lukt inom textilindustrin. Ordern levereras under januari.

Prebona ingick under juli 2018 ett distributionsavtal med Polygiene avseende marknadsföring och försäljning av Prebona OdorControl för eliminering av lukt på textilier inom bland annat området för sportkläder och hemtextilier.

- Ordern är en viktig milstolpe avseende samarbetet med Polygiene, säger Orvar Otterstedt, VD på Prebona AB. Responsen från textilmarknaden angående Prebonas icke-biocidiska produkt för att eliminera dålig lukt har varit mycket positiv, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market. För mer information se www.prebona.com

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018.Läs mer hos Cision
Read more about Prebona AB