Press release from Companies

Published: 2019-12-06 09:55:47

Insplorion AB: Insplorion erbjuder test av kombination av sin NO2-sensor och IVL:s diffusionsprovtagare

Insplorion och IVL Svenska Miljöinstitutet har slutit ett samarbetsavtal för att testa ett kombinerat provtagningssystem för kvävedioxid (NO2) på den svenska marknaden. Provtagningssystemet består av Insplorions sensor tillsammans med IVL:s passiva diffusionsprovtagare och kommer initialt att erbjudas till svenska kommuner att testa.

IVL är en internationell ledande leverantör av luftkvalitetsmätningar med bland annat diffusionsprovtagare. IVL:s diffusionsprovtagare är en väletablerad metod för att kartlägga halten av specifika gaser i luften som veckovisa eller månatliga medelvärden. Insplorions sensorer kommer att erbjudas att testas i kombination med diffusionsprovtagare vilket kommer att möjliggöra tidsupplösning på minut- och timnivå, för att kombineras med det totala vecko- eller månadsmedelvärdet.

Kombinationen av de två mätmetoderna möjliggör ett verktyg för kommuner att få mer detaljerad luftkvalitetsinformation till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konventionella instrument.

”Mätning av luftkvalitet med hög tidsupplösning vill kommunerna ofta utföra även om de inte har krav på att utföra mätningar, till exempel för att följa upp åtgärder som vidtagits. Därför hoppas vi att Insplorion-sensorn, om testerna fungerar bra, har potential att komplettera våra befintliga diffusionsprovtagare för att vara en intressant och kostnadseffektiv lösning för övervakning av luftkvalitet”, kommenterar Karin Söderlund på IVL.

Lanseringen är initialt en kommersiell test- och utvärderingsfas som erbjuds IVL:s befintliga kunder på den svenska marknaden.

"Vi har under det pågående LoV-IoT-projektet byggt upp förhållandet och lärt oss om luftkvalitetsmätning från IVL. Vi är mycket glada över att detta nu har utvecklats till ett erbjudande där styrkan av två olika mättekniker kombineras, det är det första i sitt slag på marknaden", säger Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen offentliggjordes den 6 december 2019.

Läs mer hos Cision
Read more about Insplorion AB