Published: 7/18/2022 6:12:35 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about OptiMobile AB: KORRIGERAR SIFFROR I 1 KV-RAPPORTEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I samband med Spotlight-handlade Optimobiles arbete med att upprätta bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022 har det uppmärksammats att aktivering felaktigt gjorts med ett för högt belopp på drygt 1 miljon kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det får bland annat till följd att rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till drygt -1,2 miljoner kronor, i stället för tidigare redovisade -0,2 miljoner kronor, och nettoresultatet drygt -1,2 miljoner kronor (tidigare -0,3).

Felaktigheten påverkar inte bolagets kassaflöde, skriver Optimobile.

Delårsrapporten för det andra kvartalet publiceras den 23 augusti.          
        

Read more about OptiMobile AB