Published: 7/19/2022 5:59:09 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about OptiMobile AB: KORRIGERAR SIFFROR I 1 KV-RAPPORTEN (OMS)

(Omsändning: sändes första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I samband med Spotlight-handlade Optimobiles arbete med att upprätta bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022 har det uppmärksammats att aktivering felaktigt gjorts med ett för högt belopp på drygt 1 miljon kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det får bland annat till följd att rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till drygt -1,2 miljoner kronor, i stället för tidigare redovisade -0,2 miljoner kronor, och nettoresultatet drygt -1,2 miljoner kronor (tidigare -0,3).

Felaktigheten påverkar inte bolagets kassaflöde, skriver Optimobile.

Delårsrapporten för det andra kvartalet publiceras den 23 augusti.          
        

Read more about OptiMobile AB