News | Spotlight

Published: 11/7/2018 12:33:55 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Angler Gaming plc: SJUNKER 6% EFTER RAPPORT MED LÄGRE MARGINAL

STOCKHOLM (Direkt) Det Maltabaserade kasinobolaget Angler Gaming, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2018 på 1,0 miljoner euro (1,3).

Nettoomsättningen steg med 15 procent till 3,8 miljoner euro (3,3). Kundinsättningen ökade med 24 procent till 7,0 miljoner euro (5,6).

Rörelseresultatet backade till 1,1 miljoner euro (1,3), motsvarande en rörelsemarginal på 28,9 procent (39,4).

Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 26.550 stycken, en ökning med 9,5 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

"Tredje kvartalet var ett stabilt kvartal. Det började lite långsamt med anledning av fotbolls-VM. Under fotbollsmatcher såg vi lägre aktivitet inom våra kasinoerbjudanden, vilket är vårt viktigaste område. I augusti och september var vi dock tillbaka på banan igen", uppger vd Thomas Kalita i delårsrapporten.

Angler Gaming-aktien hade vid lunchtid sjunkit 6 procent. Marknadsvärdet på bolagets aktier uppgår totalt till 582 miljoner kronor.          
        

Read more about Angler Gaming plc