Press release from Companies

Published: 2020-11-26 11:44:33

Respiratorius AB: Rekrytering av Director CMC

Som ett led i att stärka organisationen kan Respiratorius med glädje meddela rekryteringen av Carl-Magnus Andersson som Director CMC (Chemistry,  Manufacturing, and Control).

Carl-Magnus Andersson har lång och framgångsrik erfarenhet från läkemedelsutveckling med ledande befattningar vid ett flertal läkemedels- och bioteknikföretag, bland annat AstraDraco, Acadia Pharmaceuticals, och KaroBio, där han bland annat har ansvarat för kemi och farmaci och även immaterialrättsliga strategier.

Carl-Magnus är docent i läkemedelskemi och har varit medförfattare till mer än 100 vetenskapliga artiklar och patentansökningar.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription