Press release from Companies

Published: 2020-12-16 11:30:00

Respiratorius AB: Rekrytering av Clinical Director

Respiratorius fortsätter stärka organisationen och kan med glädje meddela rekryteringen av Mia Sandberg Lundblad som Clinical Director.

Mia Sandberg Lundblad har lång och framgångsrik erfarenhet från ledande befattningar vid läkemedelsföretag, så som Novo Nordisk och Ferring, där hon bland annat har ansvarat för att föra läkemedelskandidater från preklinisk fas till tidig klinisk utveckling och därmed erfarenhet av interaktion med läkemedelsmyndigheter.

Mia är doktor i klinisk farmakologi från Karolinska Institutet.


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2020.

 

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription