Press release from Companies

Published: 2020-12-16 14:30:12

Respiratorius AB: Information om överlåtelse av aktier från större aktieägare

Respiratorius AB (publ) meddelar idag att Bolaget har informerats om att Fårö Capital AB, ett bolag som kontrolleras av Respiratorius styrelseordförande Christer Fåhraeus, samt Valcuria Holding AB, ett bolag där Respiratorius VD Johan Drott är delägare, har överlåtit aktier i Respiratorius till Fårö Capital AB:s investeringschef.

I transaktionen har Fårö Capital AB, som före överlåtelsen innehar 22 900 490 aktier motsvarande 12,14 % av totalt antal aktier i Respiratorius, överlåtit 700 000 aktier. Efter överlåtelsen innehar Fårö Capital AB 22 200 490 aktier i Respiratorius, motsvarande 11,77 % av totalt antal aktier. I transaktionen har vidare Valcuria Holding AB, som före överlåtelsen innehar 11 265 462 aktier motsvarande 5,97 % av totalt antal aktier i Respiratorius, överlåtit 350 000 aktier. Efter överlåtelsen innehar Valcuria Holding AB 10 915 462 aktier motsvarande 5,79 % av totalt antal aktier i Respiratorius.

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2020.
 

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription