Press release from Companies

Published: 2021-04-14 09:04:35

Jojka Communications AB: Omsättningen för mars månad uppgick till 1595 ksek.

Omsättningen för mars månad 2021 blev 1595 ksek, att jämföras med 1498 ksek för mars månad 2020. Omsättningen ökade därmed med 6,5% gentemot föregående års siffror.

Vi har under mars månad tecknat avtal med ett antal nya kunder och uppgraderat avtalen med flertalet existerande kunder, vilket utökar och förstärker kundbasen samt möjliggör fortsatt omsättningstillväxt. Försäljningen fortsätter att följa planen vi lagt fast för året.

Totalt sett är vi nöjda med mars som försäljningsmånad. Vår långsiktiga ambition är dock väsentligt högre. För att möjliggöra detta så arbetar vi aktivt med att förstärka vår försäljningsorganisation.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant

 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Läs mer hos Cision
Read more about Jojka Communications AB

Subscription