Press release from Companies

Published: 2021-05-06 18:44:04

Mandel Design Group: Mandel Design Group ingår avsiktsförklaring om förvärv av produkt- & e-handelsbolaget Never Brands AB

Mandel Design Group AB ("Mandel") har idag ingått avsiktsförklaring om förvärv av ca. 80% av aktierna i produkt- & e-handelsbolaget Never Brands AB ("Never Brands"). Säljare är Sangkachai AB. Mandel avser att ingå avsiktsförklaring även med resterande aktieägare (ca. 20%) på samma villkor. Never Brands AB tar fram, marknadsför och säljer sina egna produkter via sin egna webshop under varumärket "Never Monday", (https://nevermonday.com). Den indikativa köpeskillingen uppgår till 10,0 MSEK beräknat på 100 procent av aktierna i Never Brands AB som ska erläggas i dess helhet med aktier i Mandel till ett värde om 7,50 kronor per aktie. Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Mandel baserat på uppnådda EBITDA-resultaten under räkenskapsåren 2021 - 2024. Never Brands ligger i linje med Mandels strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken och passar väl in och kompletterar Mandels nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi.

Never Brands är ett svenskt lifestyle-brand med egen e-handel och grundades under 2019 med sitt första verksamhetsår 2020.  Bolaget har upplevt en stark tillväxt historiskt och uppnådde en omsättning om ca. 1.7 MSEK under 2020 med ett resultat om ca. -0,5 MSEK.  Säljarna beräknar att bolaget ska omsätta ca 3,5 - 4,5 MSEK på helåret 2021 med positivt resultat och kassaflöde.

"Mandel är mycket positivt till ingåendet av denna avsiktsförklaring och en förhoppningsvis stundande affär inom kort. Sedvanlig due diligence följer härnäst och vi hoppas kunna presentera en färdig affär därefter. Med Never Brands tillförs Mandel med ytterligare kompetens samt en plattform som vi anser ligger helt rätt i tiden med en välutvecklad teknik och funktionalitet samt innovativa produkter. Tillsammans med vårt team och kunnande kan den fortsätta resan tillsammans förhoppningsvis bli både verklighet och bra." säger VD Alexander Winqvist.


Denna information är sådan som Mandel Design är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-06 18:44 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Winqvist, VD

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se

 

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Read more about Mandel Design Group

Subscription