Press release from Companies

Published: 2021-05-17 09:00:00

Jojka Communications AB: Omsättningen för april månad uppgick till 1852 ksek.

Omsättningen för april månad 2021 blev 1852 ksek, att jämföras med 1533 ksek för april månad 2020. Omsättningen ökade därmed med ca 21% gentemot föregående års siffror.

 

April blev en mycket bra månad för Jojka. Vi har en tydligt uppåtgående omsättningstrend. Med detta sagt, så är det viktigt att poängtera att omsättningen kan variera mellan enskilda månader baserat på hur våra kunder väljer att lägga sina kampanjer.

Försäljningsmässigt har vi fortsatt högt tryck på alla fronter. Vi har också ett starkt inflöde av nya prospekts och många bra möten som vi räknar med ska ge oss flertalet nya affärer i närtid. Feedbacken från marknaden är fortsatt mycket positiv. Vi bidrar starkt till att förbättra våra kunders kommunikation med deras samarbets-partners vilket resulterar i bättre affärer för alla inblandade.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Dalebrant

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Läs mer hos Cision
Read more about Jojka Communications AB

Subscription