Press release from Companies

Published: 2021-07-15 09:03:12

Jojka Communications AB: Omsättningen för juni månad uppgick till 1372 ksek.

Omsättningen för juni månad 2021 blev 1372 ksek, att jämföras med 1451 ksek för juni månad 2020. Omsättningen minskade därmed med 5,8% gentemot föregående års siffror.

Juni månad hamnar omsättningsmässigt något lägre än föregående år. Omsättningen en viss månad kan variera beroende på att större volymer landar före respektive efter ett visst månadsskifte. Trenden är dock fortsatt mycket positiv.

Sommarmånaderna är en lugnare period försäljningsmässigt men vi har en bra pipeline inför hösten som vi ser framemot att skapa affärer av.

En härlig sommar önskas till alla aktieägare!

 
Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant

 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Läs mer hos Cision
Read more about Jojka Communications AB

Subscription