Reports

Published: 2021-07-16 09:05:56

Jojka Communications AB: DELÅRSRAPPORT Q2 2021

Siffror i sammandrag


Januari – juni 2021 
Januari – juni 2021 jämfört med motsvarande period 2020:

 
 • Nettoomsättning: KSEK 9 630 (KSEK 9 076)


   
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 44 (KSEK - 273)

              

Resultatet per aktie*: SEK -0,004 (SEK -0,03)* Beräknat på 9 577 366 aktierApril- juni 2021
Andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020:

 
 • Nettoomsättning: KSEK 5 267 (KSEK 4 745)


   
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 26 (KSEK -135)

 • Resultatet per aktie*: SEK – 0,002 (SEK - 0,001)

*

Beräknat på 9 577 366 aktier
 

VD har ordet 
Bästa Aktieägare,  

Vi har precis avslutat andra kvartalet 2021. Ett kvartal som tydligt visar färdriktningen för bolaget. Totalt sett har vi en bra tillväxt och maj sticker ut som den femte bästa månaden någonsin. Normalt sätt brukar rekordsiffror komma i slutet av året, men de är mycket positivt att vi gör det redan innan sommaren. Omsättningstillväxten summerat för kvartalet pekar i en uppåtgående riktning och vår förväntansbild är att kunna öka omsättningen ytterligare under hösten, när vi fortsätter addera fler nya kunder och ökad merförsäljning till befintliga.  

Nettoomsättningen för Q2 2021 uppgick till KSEK 5 267, att jämföras med KSEK 4 745 för samma period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK - 26, att jämföras med KSEK -135 för Q2 2020. 

Försäljningen har fortsatt gå bra under andra kvartalet där vi sett en stark efterfrågan. Vi har tecknat avtal med flertalet nya kunder. Intresset för vår plattform fortsätter att öka, mycket beroende på ”mun till mun” rekommendationer som kommer via nätverket av CRM-konsulter som vi börjat bygga upp. Det är väldigt positivt att vi parallellt med traditionell försäljning lyckats bygga upp en inkommande ström med leads. Vi kommer att kapitalisera på denna möjlighet genom att skala organisationen snabbare. 

Arbetet mot hotellbranschen har givit resultat. En ledande aktör i Norden kommer testa vår plattform på ca 30 hotell under sommaren. Därefter sker en omfattande utvärdering av projektet efter sommaren. Vi vill vara noga med att poängtera att detta är ett test, vår ambition är dock givetvis att få till ett mer omfattande avtal vid ett lyckat resultat efter testperioden. 

Fokus under hösten kommer vara att bygga upp en starkare organisation som ska bli grunden för strukturkapitalet som bolaget behöver för att vi ska kunna växa ordentligt internationellt. Vi har senaste månaden tagit fram en uppdaterad marknads- och konkurrentanalys för den nordiska och europeiska marknaden. Resultatet av undersökningarna har gjort att vi nu har en god uppfattning om hur vi ska bygga organisationen framåt. Ett första steg var att anställa Sebastian Delsinger som tillträdde i början av mars som försäljningschef. Sebastian är nu redo att börja bygga upp säljteamet efter sommaren, parallellt med detta ser vi även fler viktiga nyckelroller som behövs i organisationen för att bolaget ska kunna växa och snabbt ta en större del av marknaden.  

Samspelet mellan sälj och utvecklingsteamet har varit en nyckelfaktor till att vi lyckats så bra med den pågående förändringsresan. Vi har lyckats balansera vågskålen på ett mycket kostnadseffektivt sätt för att kunna investera i utveckling, samtidigt som vi tagit in kund efter kund som köpt plattformen för den nya funktionaliteten som vi successivt lanserat. Lagarbetet vi haft internt är grundstenen vi tar med oss i vår framtida utvecklingsplan. Arbetet med planen är redan påbörjat och vi kommer öka takten rejält i detta arbete när vi är tillbaka från semestern. 

I veckan har vi lanserat en samlingssida för integrationerna vi hittills byggt klart. Målsättningen är att fortsätta fylla på med nya integrationer, vars syfte är att förenkla försäljningsprocessen genom att plattformen blir mer skalbar, varefter utbudet breddas. Den viktigaste kärnpunkten är att våra kunder ska uppleva en “seamless” känsla, oavsett vilka system vår plattform är integrerade emot. Hemsidan kommer kontinuerligt fortsätta uppdateras och förberedas för att kunna öka konverteringen av leads, vilket är en viktig del av den digitala strategin. När vi lagt den grunden kan vi påbörja arbetet att driva trafik till hemsidan via riktade marknadsföringsinsatser. 

 

Vi ser fram emot en spännande höst och med en välfylld pipeline är våra förhoppningar att kunna presentera flera goda nyheter Q3-Q4. 
 

Passar på att hälsa alla aktieägare en riktigt skön sommar. 

 

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

Väsentliga händelser under perioden

 • Påbörjat testperiod för en ledande hotell aktör i Norden
 • Färdigställt kommande utvecklingsplan inför hösten
 • Bolagsstämma har hållits
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Lanserat ny samlingssida för integrationer på hemsidan

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Läs mer hos Cision
Read more about Jojka Communications AB

Subscription