Press release from Companies

Published: 2022-12-05 15:22:07

SensoDetect AB: SensoDetects livepresentation på Erik Penser Banks bolagsdag

Den 24 November presenterade SensoDetect på Erik Pensers bolagsdag. Bolagsdagen ses av över 10 000 personer och brukar ha runt 200 live-tittare, med en blandning av Erik Penser Banks egna private banking-kunder, institutioner (t.ex. fondbolag) och en intresserad allmänhet. I länken presenterar SensoDetects VD, PA Hedin, bolaget under ca 15 minuter efterföljt av en ca 10 minuter frågestund med Erik Penser Banks aktieanalytiker. Presentationen livesändes på Bankens YouTubekanal med hjälp av FinWire men kan nu även ses som en separat video i länken nedan.

SensoDetect presentation Erik Penser Bank (https://youtu.be/PfjGClc6ikw) 

“I presentationen går jag igenom bolaget, vår historia och vad vi idag erbjuder marknaden; ett 14 minuters test som är kliniskt bevisat, 100% objektivt diagnostiskt och ändvänds som stöd vid diagnostisering av ADHD och autism. Vårt mål är fortsatt att minska den ständigt ökande kötiden för utredning och behandling inom psykiatrin genom screening och validering samt att erbjuda lagstadgad second opinion. Denna presentation var dock extra kul då vi har så mycket som talar för vårt kommersiella genombrott, speciellt i våra primära marknader Norden, MENA och i Kina med över 100 miljoner potentiella kunder. Vår teknik är klar, vår metod är lanserad, den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Jag är övertygad om att SensoDetect snart en naturlig del av den moderna psykiatrin. ”, säger VD Per-Anders (PA) Hedin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Läs mer hos Cision
Read more about SensoDetect AB

Subscription