Hos Spotlight kan du bli delägare i hundratals tillväxtbolag i olika storlekar och från olika branscher. De har en sak gemensamt: de vill alla växa och nå sin fulla potential. På vår site kan du upptäcka och läsa mer om bolag som är intressanta för dig.

Information om våra bolag

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg i att hitta den information som du behöver för att investera i bolagen på Spotlight. Vi har samlat all viktig information på en plats och säkerställt att bolagen lever upp till de krav som ställs på ett noterat bolag.

Företag som vill växa
De bolag som du kan bli delägare i via Spotlight har alla en utpräglad ambition om att växa. De kan vara i uppstarten eller med tiden blivit större, oavsett vilket vill de nå sin fulla potential.

Företag i olika branscher
Hos Spotlight kan du investera i bolag från en mängd olika branscher, från industri till forskning, fastigheter och teknik. Det gör det lättare för dig som investerare att hitta ett intressant bolag att lära dig mer om.

Företag i olika storlekar
Bolagen på Spotlight kommer i många storlekar. Oavsett om marknadsvärdet är ett dussin miljoner kronor eller ett par miljarder kronor gör vi det enklare för dig att upptäcka dem och läsa mer.