Den tredje sessionen för första Go Public-gruppen handlade om informationsgivning. Här fick bolagen både ta del av riktlinjer om hur ett noterat bolag ska offentliggöra information och hur de kan arbeta med investerarrelationer. Föreläsningar blandades med grupparbeten och avslutades med en enskild sittning med bolagens regelverksexperter. 

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att veta mer om Go Public? 

Emelie Jarnesten
Head of Business Operations
08 511 680 23
ej@spotlightstockmarket.com

Viktor Waxin
Business Development Manager
08 511 680 12
vw@spotlightstockmarket.com

Informationsgivning


Under den första delen av utbildningsdagen talade Hannes Hermansson som är Deputy Head of Market Surveillance på Spotlight. Här gick Hannes igenom det mest vanliga fall då noterade bolag offentliggör information, och grunderna av Market Abuse Regulation (MAR), det mest centrala regelverk som noterade bolag måste följa. Deltagarna fick övningsuppgifter för att diskutera och applicera det här till sin egen verksamhet och hur de behandlar känslig information i enlighet med MAR.

Hannes förklarar varför vi inkluderat avsnittet under utbildningsdagen: "Syftet med avsnittet är att bolagen ska få en grundläggande förståelse för det centrala reglerna för informationsgivning tidigt på deras resa mot att bli ett noterat bolag". Vidare beskriver Hannes att "bolagen på så sätt kan få tydliga fördelar tills dagen de noteras, och behöver inte lära sig allt på en gång och kan lägga mer fokus på att utveckla sin verksamhet". 

Investerarrelationer

Under den andra delen av utbildningsdagen talade Jenny Rosberg, som är grundare och VD på ROPA. ROPA tillhandahåller digital företagsrådgivning genom plattformen BOARDA.se. Här gick Jenny igenom hur bolag kan berätta och utveckla sin equity story. Inför utbildningsdagen gavs samtliga bolagsrepresentanter tillgång till utvalda delar av innehållet på BOARDA.se för att kunna förbereda sig inför dagen. BOARDA.se är ROPA's digitala företagsrådgivning som hjälper företagsledare och styrelser att ligga ett steg före i genomförande av affärsplanen, ur ett kapitalmarknadsperspektiv.

Under det två timmar långa passet fick deltagarna möjligheten att arbeta med sitt investment case, planering och strategier. Under Jennys workshop inkluderades allt från övningar om finansiella mål till finansiell rapportering och investerarrelationer. Jenny kommenterar att hon "tycker om aktiviteter och workshops som hjälper företagsledningar och styrelser att få jobbet gjort, här och nu". 

Vad säger bolagen? 

Michel Bracké, VD, WTS Positioning Solutions

"Den tredje sessionen av Go Public Academy var väldigt användbar med bra talare och innehåll. Jag har erfarenhet från att vara VD i ett noterat bolag och har varit på flertalet utbildningar tillhandahållna av en annan marknadsplats. Jag är väldigt imponerad av hela programmet - det har verkligen varit över mina förväntningar! Jag ser fram emot att se vad som kommer härnäst på Go Public."

Henrik Nel Jerkrot, VD, MindArk PE

"Det är viktigt för alla bolag med ambitionen att göra en IPO att förstå MAR. Det har varit mycket värdefullt för oss att kunna prata med en regelverksexpert för att ställa frågor och få genomföra workshops om investerarrelationer och informationsregelverk för att vara förberedda för en potentiell IPO. Det har varit en bra dag med mycket värdefull information att ta med hem till kontoret i Göteborg".