Vägledning för noteringsprocessen | Spotlight

Inför noteringen på Spotlight ska ett bolag genomlysas. Det är viktigt att du som representant för det ansökande bolaget och rådgivare på ett enkelt sätt kan förbereda och förstå vad krävs.

Det underlag som efterfrågas i noteringsprocessen hittar ni i frågelistorna.
Bolaget behöver presentera sig för marknaden inför noteringen, vilket görs i ett så kallat memorandum, ofta samtidigt som en kapitalisering. För att underlätta upprättandet av ett memorandum har vi tagit fram en vägledning som ni hittar nedan.

Du kan hitta mer om hur en notering går till här.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att veta mer om notering? Välkommen att kontakta oss!

Tel: 08-511 68 001

Mail: listing@spotlightstockmarket.com