Reports

Publicerat: 2018-02-22 12:15:40

IDL Biotech AB: Bokslutskommuniké 2017

Omvärldsförändringar och valutakurs-förändringar påverkade 2017. Fortsatt fokus på kliniska prövningar. Ledande rådgivare stärker den vetenskapliga kunskapen och breddar nätverken.

Januari - December 2017 i sammandrag

• Faktureringen uppgick till 32 312 kkr (33 494 kkr) 
• Resultat efter skatt uppgick till 93 kkr (1 753 kkr) 
• Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,06)
• Soliditeten är 45,0% (43,7%) och skuldsättningsgraden är 122,1% (129,0%)

Oktober – December 2017 i sammandrag

• Faktureringen uppgick till 7 300kkr (8 573kkr) 
• Resultat efter skatt uppgick till -483 kkr (382 kkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (0,01kr)IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration