Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-03-14 17:29:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Eurocine Vaccines AB: EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTADE OM FORTSATT DRIFT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under en extra bolagsstämma i Spotlight-bolaget Eurocine på torsdagen beslutades i enlighet med styrelsens primära förslag att bolaget inte ska gå i likvidation utan drivas vidare.

Det skriver Eurocine i ett pressmeddelande.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att inom åtta månader från den första kontrollstämman kalla till en ny bolagsstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av revisor.

Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet har återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Under onsdagen beslutades att Eurocine ska genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget cirka 15,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 90 procent av beloppet.          
        

Läs mer om Eurocine Vaccines AB