Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-29 16:33:04

Amnode AB: Amnode - publicerar årsredovisning för 2023

Amnode publicerar inför framläggandet på årsstämman den 14 maj 2024 i Gnosjö, årsredovisningen för verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 med revisionsrapport. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig som bifogat dokument, på bolagets webbplats (www.amnode.se) samt på bolagets kontor (Sjörydsvägen 12, 335 32 Gnosjö). Årsstämmokommunikén 2024 publiceras den 14 maj 2024.

För mer information eller frågor kontakta styrelsens ordförande

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB